Arugam Bay

Surfstranden Arugam Bay ligger 314 km från Colombo och 2 ½ km söder om den lilla staden Pottuvil i Ampara District som tillhör Dry Zone längs Sri Lankas sydöstra kust.

Om Ampara (distrikt)

Ampara tillhör östra provinsen Sri Lanka. Det är en avlägsen stad på Sri Lankas östkust, cirka 360 km från huvudstaden Colombo. Ampara är den största risskördprovinsen i landet, och har Indiska oceanen på Sri Lankas östkust som en fiskeresurs. De flesta civila är singalesiska, medan tamiler och srilankanska morer också bor i kustdelarna av distriktet.

Om östra provinsen

Östra provinsen är en av 9 provinser i Sri Lanka. Provinserna har funnits sedan 1800-talet men de hade inte någon rättslig status förrän 1987 när den 13: e ändringen till 1978 Konstitutionen i Sri Lanka etablerade provinsråd. Mellan 1988 och 2006 slogs provinsen tillfälligt samman med norra provinsen för att bilda nordöstra provinsen. Provinsens huvudstad är Trincomalee. Den östra provinsens befolkning var 1 460.939 år 2007. Provinsen är den mest mångsidiga i Sri Lanka, både etniskt och religiöst.

Östra provinsen har en yta på 9,996 kvadratkilometer (3,859,5 kvm mi) .Provinsen är omgiven av norra provinsen i norr, Bengalbukten i öster, södra provinsen i söder, och Uva, Central och North Central provinser i väster. Provinsens kust domineras av laguner, den största är Batticaloa-lagunen, Kokkilai lagun, Upaar Lagoon och Ullackalie Lagoon.

About Ampara District

Ampara is belongs to the Eastern Province of Sri Lanka. It is a remote city on the East Coast of Sri Lanka, about 360 km from the capital city of Colombo. Ampara is the largest paddy harvesting province in the country, and has the Indian Ocean on the east coast of Sri Lanka as a fisheries resource. Most of the civilians are Sinhala, while Tamils and Sri Lankan Moors also live in the coastal parts of the district.

About Eastern Province

The Eastern Province is one of the 9 provinces of Sri Lanka. The provinces have existed since the 19th century but they didn't have any legal status until 1987 when the 13th Amendment to the 1978 Constitution of Sri Lanka established provincial councils. Between 1988 and 2006 the province was temporarily merged with the Northern Province to form the North-East Province. The capital of the province is Trincomalee. The Eastern province's population was 1,460,939 in 2007. The province is the most diverse in Sri Lanka, both ethnically and religiously.

Eastern province has an area of 9,996 square kilometers (3,859.5 sq mi).The province is surrounded by the Northern Province to the north, the Bay of Bengal to the east, the Southern Province to the south, and the Uva, Central and North Central provinces to the west. The province's coast is dominated by lagoons, the largest being Batticaloa lagoon, Kokkilai lagoon, Upaar Lagoon and Ullackalie Lagoon.